fbpx

בקשת מדריכים

זה המקום לבקשת מדריכים. לציין בבקשה למדריך לאיזה מערכת הפעלה המדריך: לאיזה מטרה המדריך: האם המדריך להפעלת תוכנה או משחק: האם המדריך לתיקון תקלה במידה וכן לציין את התקלה:

בקשת מפרטי מחשב

זה המקום אשר ניתן לבקש עזרה במפרטי מחשב בקשת מפרט לציין את הפרטים הבאים. מחשב נייד/מחשב נייח: שימוש המחשב: במידה ויש בקשה מיוחדת לציין בבקשה: כולל מערכת הפעלה: תקציב: